Imupalvelu Luukkainen

imupalvelu-luukkainen

Imupalvelu Luukkainen Ky aloitti toimintansa ympäristönhuoltopalvelualalla jo reilun puoli vuosisataa sitten – vuonna 1965. Kuluneita vuosikymmeniä on leimannut sekä voimakas kasvu, että yrityksen kehittyminen vastaamaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja jätehuollon uusiutuviin säädöksiin. Yrityksen alkutaipaleella työllisti yksinkertainen jätteiden kerääminen ja kuormien toimittaminen kaatopaikalle. Tänään vastassa ovat huomattavasti suuremmat haasteet: jätehierarkian kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet, kiertotalous ja muuttuva lainsäädäntö.

Lainsäädännön ja kuluttajien vaatimustason kasvu on merkinnyt myös jätehuollon toimintojen eriytymistä yhä pienempiin ja hienojakoisempiin osa-alueisiin, jotka kaikki vaativat omaa erityisosaamistaan. Jätteiden keräämisestä on tullut ympäristönhuoltoa, jota valvotaan tarkoin viranomaisluvin. Toimintamme perustana ovat kahdenväliset sopimukset asiakkaidemme kanssa. Näin takaamme luottamuksellisen asiakassuhteen ja toimivan toimintaympäristön.

Imupalvelu Luukkainen Ky palvelee asiakkaitaan mm. seuraavilla osaamisalueilla:

Seka-, bio-, ja energiajätteen keräys
Paperin, pahvin ja kartongin keräys
Lasin ja pienmetallin keräys
Syväkeräyssäiliöiden tyhjennys sekä suursäkkien toimitus ja tyhjennys
Imuautopalvelut, myös vaarallisten aineiden kuljetus
Viemäreiden avaamiset, sulatukset ja kaivojen pesut
Viemäreiden kuvaus
Vaihtolavapalvelut
Jäteastioiden myynti ja vuokraus sekä niiden vuosittainen pesu ja huolto